TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA ALTA'2015 - „PAŽANGIOS MOKYMOSI TECHNOLOGIJOS“

2015 m. gegužės 7 d. Kaune vyks Kauno technologijos universiteto organizuojama tarptautinė konferencija ALTA'2015 - „Pažangios mokymosi technologijos.  Šioje konferencijoje mokslininkai, studijų ekspertai, valstybės ir švietimo institucijų atstovai pristatys naujus metodinius bei technologinius sprendimus, skirtus švietimo sistemai. 
 
Konferencijos tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą ir mokslinius ryšius. 
 
KONFERENCIJOS TEMOS:
 • Išmanusis švietimas: koncepcijos, strategijos ir metodai
 • E. mokymasis politika ir strategija
 • Tęstinio profesinio mokymo strategijos ir metodai
 • Akademinių ir verslo institucijų mokslinis bendradarbiavimas
 • Išmanių technologijų taikymas švietime
 • WEB 2.0 -  nauji IKT ir media sprendimai
 • Vaizdo technologijos e. mokymui
 • Mobiliųjų technologijų keliami iššūkiai e. švietimui
 • Atvirieji švietimo ištekliai
 • E. švietimo paradigmos, modeliai ir metodai
 • Ekonominiai ir vadybiniai e. švietimo aspektai
 • E. švietimo procesų valdymas bei organizavimas
 • Naujų kompetencijų ir įgūdžių skatinimas dėstytojams bei studentams
 • E. mokymosi infrastuktūra: nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai
 • E. kompetencija lyderystei švietime
 • Moterys ir technologijos
 
Daugiau informacijos: 
Telefonu: +370 37 300612 
Interneto svetainėje: http://distance.ktu.lt/alta2015