PARENGTI MOKYMO KURSAI APIE INTERNACIONALIZACIJĄ

Europos Profesinių mokyklų grupė parengė mokymo kursus apie internacionalizaciją. Šie kursai skirti tarptautinių stažuočių koordinatoriams, tarptautinių projektų vadovams bei profesinių arba vidurinių mokyklų  mokytojams, kurie siekia dirbti tarptautiniuose projektuose. Mokymo kursai padės:

• pagerinti verslo anglų kalbos bei bendravimo įgūdžius;
• padidinti tarpkultūrinę kompetenciją;
• plėtoti kuravimo įgūdžius;
• parašyti projekto planą;
• valdyti tarptautinį projektą;
• sukurti tinklą;
• įtvirtinti internacionalizaciją mokyklose ar organizacijose;
• dalytis žiniomis ir praktika apie tarptautinę platformą.

 

Daugiau informacijos apie kursus galite rasti čia.

Taip pat sukurta anketa, kurią užpildžius kiekvienas asmuo gali įvertinti savo kompetencijas.