ICDE TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA MASKVOJE, RUSIJOJE, 2014 M RUGSĖJO 25-26 DIENOMIS

Technologijų plėtra smarkiai keičia pagrindinius požymius ir net filosofiją švietime. Nuotolinis mokymasis ir e. mokymasis tapo kasdienio gyvenimo dalimi ir įsiskverbė į tradicines švietimo įstaigas. Atsiranda AŠI ir MAIK, taip pat kiti pažangaus mokslo iššūkiai esamai švietimo sistemai. Todėl būtina dalintis patirtimi ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą gerinant švietimo kokybę. ICDE tarptautinė konferencija spręs su ekonominiais, technologiniais ir socialiniais aspektais susijusius klausimus nuotolinio mokymo srityje. Daugiau informacijos rasite čia.