EADTU KONFERENCIJA ROMOJE

Kviečiame dalyvauti EADTU organizuojamoje virtualaus, atviro ir lankstaus aukštojo mokslo konferencijoje - "Stiprinant Europos aukštąjį mokslą: naujų mokymo būdų galimybės ir poveikis", kuri vyks š.m. spalio 19-2 dienomis, Romoje.

Per pastaruosius metus, universitetai sustiprino gilesnes mokymo ir mokymosi transformacijas aukštąjame moksle, grįstame e-mokymuisi ir virtualiu švietimu. Nauji mokymo ir mokymosi būdai kuria naujas galimybes stiprinant mokymosi patirties studentams kokybę, pritraukiant naujas tikslines grupes ir pasiūlant laisvai prieinamą švietimą internetu (AŠI, MAIK). Tai sustiprina institucijos kokybę, matomumą ir reputaciją.

 

Temos:

  • Nacionalinės ir institucinės nuostatos besikeičiančiame pedagoginiame spektre
  • Stiprinant universitetus aukštojo mokslo tobulinimui, gerinant aukštojo mokslo kokybę
  • Europos universitetų dienotvarkės modernizavimas: švietimas inovacijoms ir entreprenerystei/intreprenerystei
  • Mišrus mokymas universitete
  • Lankstus tęstinis mokymas ir nauji kursų tipai (trumpos mokymosi programos) priimant 25+ studentus
  • Atviras švietimas (AŠI ir MAIK)
  • Mokymosi analitika ir technologijos
  • Socialinė įtrauktis ir aukštasis mokslas mažumoms (pabėgėliams ir migrantams)
  • Europos ir Viduržemio šalių kooperacija

 

Svarbios datos:

Santraukų pateikimo data: 2016-05-01

Pranešimo apie sprendimą spausdinti straipsnį data: 2016-06-01

Straipsnių pateikimo data: 2016-09-23

Elektroninio leidinio išleidimo data: 2016-10-15

 

Daugiau informacijos rasite adresu: www.conference.eadtu.eu