Apie mus

Viešoji įstaiga "Žinių perdavimo institutas" yra pelno nesiekianti organizacija. Instituto siekis – skatinti mokslo institucijų ir smulkaus bei vidutinio verslo bendradarbiavimą, diegiant naujas technologijas ir kuriant inovatyvius produktus. VšĮ "Žinių perdavimo institutas" įgyvendina šią viziją skatindamas mokslininkų verslumą, vykdydamas taikomuosius mokslinius tyrimus bei teikdamas kitas žinioms imlias paslaugas.

Instituto veikla plėtojama keturiose srityse:

  • mokslo ir verslo institucijų bendradarbiavimo modelių paieška ir praktinis taikymas;
  • taikomųjų mokslinių tyrimų iniciavimas;
  • informacinių technologijų taikymas organizaciniuose ir mokymo procesuose;
  • mokymosi medžiagos rengimas ir ekspertinis vertinimas.

VšĮ „Žinių perdavimo institutas“ veiklos tikslai yra:

  • Mokslinė, metodologinė ir praktinė veikla siekiant įgyvendinti ir palaikyti pažangiomis technologijomis grindžiamą mokymą (-si);
  • Skatinti šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstus taikomuosius tyrimus, projektų ir procesų valdymą;
  • Sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kvalifikacijų.